Начало

Името InSoft произлиза от Innovation & Software (иновация и софтуер). Компанията е новатор в сферата на IT услугите, въвеждайки още през 1998 две иновации от световен мащаб:

 

1.                  Екипният аутсорсинг: InSoft.bg гарантира увеличаване на Вашия IT екип, който спазва Вашите стандарти и процедури, с кратък, точен и честен начин на плащане - вие плащате за разработчик на месечна база, а всички съпътстващи услуги (управление на проекта, графичен дизайн, тестване ...) + осигурено управление на целия жизнен цикъл на проекта са включени в тази цена! Сякаш имате свой собствен екип от мениджъри и разработчици на място!

 

2.                 Нулеви разходи за клиента: в InSoft.bg сме съсредоточени в бизнес-модел, чрез който първо осигуряваме външно безвъзмездно финансиране за клиента(консултиране) чрез програми на ЕС или други финансиращи програми+ организиране на финансови източници необходими за Вашето самоучастие в проекта, а на финала осигуряваме и продукта, за който сте получили финансиране (разработка на софтуер, доставка на хардуер, инвестиции в иновации и др.)

 

Марката InSoft е собственост на белгийската компания IT Remote Services, основата през 1998г. InSoft работи в 16 различни държави и разполага с офиси за услуги в 6 държави (Белгия, Дания, Холандия, Испания, Дубай (ОАЕ) и България). При нас работят над 100 души технически персонал, които разработват софтуер в 20 различни технологии. InSoft успешно е изпълнил над 400 проекта.

Най-бързо развиващият се офис е този в България. Той бе открит в началото на 2011 година и за много кратко време успя да спечели голям пазарен дял в основните дейности на компанията.

 

В заключение, когато чуете InSoft, трябва да го свържете с 3 неща:


1. ИТ
2. Кънсълтинг
3. Иновации

 

1. ИТ

Предвидим и измерим аутсорсинг за IT компании

 • Гарантираме предоставянето на предварително уговорено качество според Вашите стандарти и процедури;

 • Модела ни на сътрудничество е много ефективен и ясен: вие плащате за разработчик на месечна база, и всички съпътстващи услуги (управление на проекта, графичен дизайн, тестване ...) са включени в тази цена;

 • Ние можем да управляваме целия жизнен цикъл на проекта. Единственото нещо, което искаме от Вас са функционалните изисквания.

 

Сякаш имате собствена компания за разработване на софтуер

Нашата цел е да разширим вашите IT дейности, така че да сте усещането, че имате собствена компания за разработване на софтуер. Въпреки че имаме напълно развит управленски екип на място, клиентите ни обикновено имат контрол върху работния ни процес. Ние използваме:

 • Вашите образци на документи

 • Вашите системи и процедури

 • Вашите стандарти на кодиране и методики на програмиране

 

Точно така! Вашият начин на работа! А ако не разполагате с всичко изброено по-горе, може да използвате нашата база – всичко това включено в цената.

 

2. Кънсълтинг

Insoft предлага следните услуги за ефективното използване на безвъзмездно финансиране по програми от ЕС и от други финансиращи органи и то не само в областта на IT:

 • Анализ на дейността на фирмата и препоръка за осъществима програма за безвъзмездна финансова помощ;

 • Разработване на стратегически планове и анализи;

 • Изготвяне на инвестиционни проекти и необходимата документация;

 • Организиране на финансови източници необходими за „самоучастие” в проекта и организиране на финансирането до възстановяването му от ЕС(или друг донор);

 • Техническа помощ при планирането и изпълнението на финансираните от ЕС проекти;

 

Разполагаме със страхотен екип от професионалисти – Екип за консултиране и разработване на проекти от ЕС (C&EU PD Team) с опит в бизнеса и управлението на проекти. Работим с най-добрите български експерти в сферите на информационните технологии, зелената индустрия, енергийната ефективност, човешките ресурси, инвестиционното финансиране и др..

 

Ето какво казваме ние:

Имате чудесна идея за стартиране на бизнес?

Нуждаете се от средства, за да разширите съществуващ бизнес?

Нуждаете се от средства за софтуер от InSoft.bg, но не разполагате с достатъчно?

Няма проблем!

Нашия C&EU PD екип ще Ви помогне да намерите финансиране за всяка област на бизнеса.

Само поискайте!

 

3. Иновации

Иновация е първата дума, която ни идва наум, когато започнем някакъв проект. Но какво означава? Иновация е разработване на нова потребителска стойност чрез решения, отговарящи на нови, неизразими нужди, или на старите нужди на клиентите и пазара по нови начини за добавяне на стойност. Това се постига чрез по-ефективни продукти, процеси, услуги, технологии, или идеи, които са леснодостъпни за пазарите, правителствата и обществото. Иновацията се различава от изобретение по това, че иновацията се отнася до използването на по-добър, и като резултат оригинален подход или идея, докато изобретение се отнася по-пряко до създаването на метода или идеята. Иновацията се различава от подобрението по това, че иновацията се отнася по-скоро до идеята за правене на нещо различно ( Lat. innovare: "променям"), отколкото да се прави същото нещо, но по-добре.

 

Екипите на Insoft.bg са разположени в четири офиса:

 

- Хед офис: гр. София, бул. Джеймс Баучер 23 - тук е разположен мениджмънта на компанията;

- Клиентски център: гр. София, Софарма Бизнес Тауърс– тук клиентите могат да се срещнат с маркетинг отдела на компанията и да се запознаят с услугите и продуктите, които Insoft.bg предлага;

- Център за разработка на софтуер: гр. София, Научен Комплекс на Българска Академия на Науките – тук е разположен екипът от програмисти;

- Център за съпорт и разработка на иновации: гр. Плевен, ул.Димитър Константинов 27, Бизнес център Генимекс - тук е разположен съпорт и кол центъра, както и екипът по разработка на иновации;

 

ФИНТЕХ - Д ЕООД обявява процедура  “Доставка, монтаж и въвеждане на система за предоставяне на облачни услуги”
Срок за подаване на оферти  18/5/2020 г.
Документацията може да бъде изтеглена тук:
documenti_truzna_procedura

С помощта на GeoIP, изглежда се намирате в България. Атанас е в готовност да Ви отговори на Вашите въпроси

Новини

Чрез уникалната си функция за подпомагане на потребителя чрез изкуствен интелект, системата може да бъде ...

След като няколко години бележи постоянен ръст на реализираните проекти в Дубай, Катар и региона на Залива, ...

analysis popup_web popup_doc popup_mobile ecom seo graphics onsite analysis-business
 
 
 
en